Edictes

Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6849 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública de la revisió de la llicència ambiental a la Granja La Closeta
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6624 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del Projecte tècnic d'actuacions de millora de les voreres d'accés a Vilarnadal
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6623 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del Projecte actuacions de millora al cementiri municipal de Vilarnadal
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5934 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajudes escolars del municipi de Masarac, curs escolar 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5057 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública del plànol de delimitació de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis de Masarac
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3569 AJUNTAMENT DE MASARAC - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1936 AJUNTAMENT DE MASARAC - Convocatòria per a l'elecció del/la jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1114 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10294 AJUNTAMENT DE MASARAC Edicte d'aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Masarac