Edictes

Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5057 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública del plànol de delimitació de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis de Masarac
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3569 AJUNTAMENT DE MASARAC - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1936 AJUNTAMENT DE MASARAC - Convocatòria per a l'elecció del/la jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1114 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10294 AJUNTAMENT DE MASARAC Edicte d'aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Masarac
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9427 AJUNTAMENT DE MASARAC Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9417 AJUNTAMENT DE MASARAC Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8357 AJUNTAMENT DE MASARAC Edicte d'aprovació de les bases per a la convocatòria d'ajuts escolars del municipi - Curs 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8355 AJUNTAMENT DE MASARAC Edicte d'aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Vilarnadal