Edictes

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4479 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3600 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del padró de l'aigua i escombraries del primer trimestre del 2022
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3391 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del Projecte de pavimentació dels carrers del nucli urbà de Vilarnadal "Fase 3"
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3384 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1948 AJUNTAMENT DE MASARAC - Informació pública de sol·licitud de revisió i canvi de règim d'autorització ambiental a llicència ambiental per a l'activitat ramadera emplaçada a la granja Els Mollons
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1546 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació del padró d'aigua i escombraries del 4t trimestre de l'any 2021
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1297 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 395 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 236 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació del padró d'aigua i escombraries del 3r trimestre de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10664 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2022